Soundpath

Jeroen Boschstraat 15

3141 XJ  Maassluis

Contact

T: 06 305 390 10

@: info@soundpath.nl

Leer piano of viool spelen bij Soundpath in Maassluis

Privacyverklaring Soundpath

Deze privacyverklaring is opgesteld voor klanten die aan Soundpath persoonsgegevens overdragen.

Persoongegevens die worden verwerkt

Soundpath registreert uw persoonsgegevens ten behoeve van contact te maken voor afspraken voor muzieklessen, en het maken van facturen.

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 

  •   Naam, adres, postcode, woonplaats
  •   Telefoonnummer
  •   E-mailadres

 

Hoe lang Soundpath gegevens bewaart

Soundpath bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden verwijderd als u stopt met muzieklessen.

 

 

Delen met anderen

Bij deelname aan een activiteit ontvang je van mij een factuur op naam. Deze factuur deel ik met mijn accountant en indien gevraagd met de belastingdienst.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Soundpath worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Google Analytics

Soundpath maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@soundpath.nl.

 

Beveiligen

Soundpath neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Soundpath maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Soundpath verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Soundpath.

 

Telefoon: 0630539010

E-mailadres: info@soundpath.nl

Website: https://www.soundpath.nl

Adres: Jeroen Boschstraat 15, 3141XJ Maassluis

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel : 24429160